חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ביטוחי חבויות

ביטוחי החבויות מכסים את אחריותו החוקית של העסק כלפי צדדים שלישיים, תוך הבחנה בין הצדדים השלישיים כלפיהם קיימת חשיפה.

  1. צד  שלישי
  2. חבות מעבידים
  3. חבות מוצר
  4. אחריות מקצועית
  5. נאמנות
  6. פשיעה – crime
  7. עבודות קבלניות (פרקי חבויות)
  8. אחריות נושאי משרה ודירקטורים

פלתורס מתאימה את מהות הכיסויים הביטוחיים והיקפו  לסיכוני העסק הספציפי, תוך מתן כיסוי רחב