חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מערך אלמנטארי לביטוח עסק

ביטוחי רכוש – נזקים ישירים

ביטוח רכוש "אש מורחב" – הביטוח לכיסוי נזקי רכוש ישירים, המכסה נזקים למבנה, שיפורים במבנה, תכולה, ציוד ומלאי.
בנוסף ניתן לערוך ביטוחים ייעודים לסיכונים שאינם מבוטחים במסגרת פוליסת האש הבסיסית, כגון:

 1. רכוש בהעברה
 2. ציוד אלקטרוני
 3. כספים
 4. ציוד מכני הנדסי
 5. שבר מכני
 6. ימי
 7. עבודות קבלניות
 8. טרור / טרור ומלחמה

ביטוחי רכוש – נזקים עקיפים (ביטוח אובדן רווחים / אובדן תוצאתי)

ביטוחים אלה מכסים נזקי אובדן רווחים ו/או הוצאות תפעול מוגדלות כתוצאה ישירה מזנק רכוש המבוטח במסגרת פוליסת הרכוש הרלוונטית.

ניתן לרכוש ביטוח לנזקים עקיפים לביטוחי הרכוש הבאים:

 1. רכוש "אש מורחב"
 2. ימי (DSU)
 3. שבר מכני
 4. עבודות קבלניות (פרק ALOP)
 5. ציוד אלקטרוני
 6. טרור / טרור ומלחמה