חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ביטוחי אשראי

העולם העסקי חשוף לתנאי שוק וסביבה פיננסית משתנים, המשפיעים באופן ישיר על הפעילות העסקית. תזרים חיובי הוא קריטי לאיתנותו של כל עסק. ביטוח אשראי מסייע לחברות המספקות שירותים או מוצרים לעסקים, בתנאי אשראי של עד 12 חודשים, לנהל בחכמה את חשיפות האשראי כלפי הלקוחות, ומגן מפני מצבים של אי-כושר פירעון או קשיים בגבייה.

 

מוצרי אשראי במבנים שונים:

  • אשראי טווח קצר – מתאים לחברות עם מחזורים של מעל 10 מיליון ₪ ותיק לקוחות מגוון. ביטוח זה תומך בצמיחה עסקית תוך גידור סיכונים, שיפור הון חוזר והגדלת אפשרויות מימון.
  • ביטוח כולל של תיק הלקוחות, ביטוח למספר חייבים מוגדר או ללקוח בודד – בהתאם למקרה.
  • ביטוח "הפסד עולה" (EOL) – מיועד לחברות גדולות המנהלות חשיפות אשראי ותיק לקוחות באופן מוסדר, ומבקשות להגן על רווחיות החברה במקרה של הפסד משמעותי וחריג במיוחד.

 

בין הכיסויים בפוליסה:

  • בדיקת איתנות פיננסית של לקוחות המבוטח באופן שוטף והתראה מפני סיכונים אפשריים
  • כיסוי לחשיפות בארץ ובחו"ל
  • הוצאות וטיפול משפטי וגבייה מחייבים
  • ניהול תקרות אשראי
  • הרחבת כיסוי בגין סיכונים פוליטיים ומלחמה – הפוליסה נותנת כיסוי במקרים כגון מלחמה, הפיכה, החרמה, שמיטת חובות, איסור הוצאת מט"ח או כל אירוע פוליטי במהותו המונע מהלקוח אפשרות העברת התמורה למבוטח. הפוליסה מיועדת הן לעסקים לטווח קצר והן לעסקים לטווח ארוך בן מספר שנים.