חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ביטוחי דירה

ביטוח מבנה

מכסה נזקים שעלולים להיגרם למבנה הדירה עקב אירועים כמו אש, רעידת אדמה, סערה, פעולות זדון ונזקים לצנרת, מערכות הסקה, מערכות סולאריות ועוד.

ביטוח תכולה

מכסה נזקים שעלולים להיגרם לרכוש שבתוך הדירה עקב אירועים כמו אש, גניבה, סערה, זדון, התפוצצות ועוד.

ביטוח מבנה ותכולה

ביטוח משולב ומקיף הכולל את שני הביטוחים הנפרדים לעיל.

 

ניתן לכלול כיסויים נוספים כמו:

  • ביטוח ערך קרקע
  • ביטוח תכשיטים ודברי ערך
  • ביטוח ציוד צילום ואופניים
  • ביטוח חבות כלפי צד ג' וחבות מעבידים
  • ביטוח רעידת אדמה

 

דגשים חשובים:

  • יש לוודא שסכומי הביטוח הם בערך כינון (כחדש)
  • יש לוודא התאמה בין תנאי המיגון שבפוליסה לקיים בפועל בדירה