חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פוליסת בלוק יהלומים

הפוליסה מכסה מגוון פעילויות בתחום היהלומים והתכשיטים כגון:

 • חברות יהלומים בישראל ובעולם
 • מפעלי יהלומים בישראל ובעולם
 • חנויות תכשיטים
 • סיטונאי תכשיטים
 • מפעלי תכשיטים

 

הפוליסה הינה פוליסת כל הסיכונים המכסה מגוון פעילויות ותחומים, למעט החריגים הבאים:

 1. נזק או אבדן כתוצאה ממעילה באמון, גניבה, אי יושר ומרמה של עובד, שליח נאמן, לקוח, קונה, מתווך, לקוח של מתווך וכיו"ב.
 2. נזק לרכוש המבוטח הנגרם במהלך העבודה ועקב הליך העבודה.
 3. נזק כתוצאה מנזקי טבע לרבות רעידת אדמה, סיכונים גרעיניים או רדיואקטיביים.
 4. חוסר המתגלה בעת ספירת מלאי.
 5. נזק או אבדן לפריט הנענד/נלבש על ידי המבוטח/מנהל/בני משפחתו/קרובים/חברים וכיו"ב.
 6. אבדן או נזק בתערוכה (למעט אם נרכש כיסוי לתערוכות ובכפוף לתנאי הפוליסה).
 7. נזק או אבדן בעת היות הרכוש בכלי רכב לא מאוייש (unattended).
 8. אבדן רווח, אבדן כתוצאה מעיכוב או אבדן שוק, או נזק תוצאתי מכל סוג שהוא.
 9. נזק כתוצאה מסיכוני מלחמה, טרור, פרעות, מהומות, מניעים פוליטיים וכיו"ב.
 10. נזק כתוצאה מסיכונים גרעיניים או רדיואקטיביים, נשק כימי ביולוגי וכיו"ב.
 11. סנקציות – המבטח לא יידרש לבטח או לשלם כל תביעה וכו' באופן שיגרום לו לעבור על כל סנקציה, איסור או הגבלה שהוחלטו על ידי האומות המאוחדות או כל חוק, תקנה, סנקציה, מגבלות מסחר שנקבעו על ידי האיחוד האירופי, בריטניה או ארצות הברית.
 12. קימברלי – נזק/אובדן הנובעים מהחרמה או תפיסה כתוצאה מאי עמידה בדרישות "קימברלי".
 13. חריג מחלות מדבקות/מגפות (ראה נוסח מלא באנגלית).
 14. נזק לסחורה שנמסרה למבוטח על ידי אנשים פרטיים למטרת שמירה בלבד.
 15. נזק בעת טלטול הרכוש, כאשר לא מולאו כל תנאי ההובלה אישית המפורטים בפוליסה.
 16. נזק לרכוש מחדר מלון, שאינו מאויש על ידי נושא הסחורות ובכפוף לתנאי הסעיף הרלוונטי.
 17. נזק כתוצאה מאירוע סייבר (ראה נוסח מלא באנגלית).

 

הרחבות לפוליסת בלוק יהלומים:

 1. טלטול בישראל שלא כאנשי מכירות – נשיאה של הסחורות מחוץ לחצרי המבוטח בכל ישראל על ידי המבוטח או עובדיו.
 2. טלטול בישראל כאנשי מכירות – נשיאה של הסחורות מחוץ לחצרי המבוטח על ידי איש מכירות מטעמו של המבוטח העובד עבורו בלבד. הכיסוי יכול גם לכלול שמירת הסחורות בביתו של איש המכירות גם כאשר הוא אינו נוכח בבית, וזאת בכפוף לקיום סקר מיגונים במקום על ידי סוקר מטעמנו וקיום כל דרישות המיגון שידרשו בדוח.
 3. טלטול בארה"ב, אירופה, מזרח הרחוק.
 4. מסירה בנאמנות לצד ג'- מסירת הסחורות בנאמנות לחנויות תכשיטים, מפעלי תכשיטים וסיטונאי תכשיטים.
 5. שמירת הסחורות בסוף יום בביתם של המבוטחים – המבוטחים רשאים להשאיר את הסחורות בסוף יום בביתם (גם אם אין כספת בבית), וזאת בכפוף להשגחת מבוגר אחראי מעל גיל 18 בבית – אין כיסוי לסחורות ללא השגחה.
 6. כיסוי לטלטול על ידי שליחים בישראל– כיסוי לטלטול על ידי שליחים גם אם אינם עובדיו של המבוטח, וזאת בכפוף לתנאי הפוליסה.
 7. משלוחים בכל העולם– כיסוי למשלוחים בכל העולם מחצרו של המבוטח ובחזרה, וזאת בכפוף לחברות המאושרות על ידי המבטחים ובהתאם לגבולות האחריות הנקובים בפוליסה – הפוליסה מבטחת ערך מכירה כאשר הסחורה נמכרת ללקוח קצה.