חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ביטוח מלחמה וטרור

במציאות של ימינו, לצערנו, מעשי טרור הפכו לעניין שבשגרה. הפגיעה בנפש וברכוש הינה כבדה. במדינת ישראל קיים חוק מס רכוש וקרן פיצויים, המעניק פיצוי במקרה של נזק רכוש כתוצאה מאירוע טרור. הפיצויים הניתנים על פי החוק אינם נותנים מענה מלא לנזק שנגרם.

מס רכוש משלם נזקי רכוש לפי ערך ריאלי ולא לפי ערך כחדש. ערך ריאלי ברוב המקרים, לא מאפשר למבוטח פיצוי מספק לקניית רכוש חדש, אשר נדרש לצורך שיקום הנזק. בנוסף, מס רכוש אינו מפצה על נזקים תוצאתיים (כגון אבדן רווחים, הוצאות מיוחדות וכדומה).

פוליסת ביטוח לנזקי טרור מעניקה כיסוי לנזק שיגרם לרכוש בבעלות המבוטח, וכמו כן ניתן לשלב גם כיסוי לנזק אבדן תוצאתי אשר ייגרם עקב נזקי רכוש שמקורם באירוע טרור.

בשל הפיצוי הניתן על ידי מס רכוש, המבוטח אינו מחויב לרכוש את הביטוח במלוא שווי רכושו, ולכן ניתן לרכוש ביטוח זה על בסיס נזק ראשון, בסכום ביטוח כפי שנקבע על ידי המבוטח.

ביטוח זה שכיח בעיקר בקניונים ומרכזי קניות, מבני ציבור ומקומות המוניים אחרים, אך לא רק.

חשוב לציין שפוליסות החבויות (חבות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים) מחריגות נזקי טרור, אך לפלתורס פתרונות גם לגבי מעסיקים שרוצים לרכוש הגנה נוספת בביטוח עצמאי, שלא באמצעות המדינה.