חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ביטוח מצגים

פלתורס מציעה מענה ביטוחי עבור החשיפות של כל הצדדים בעסקאות מיזוגים ורכישות.

פתרון זה מאפשר לצד הרוכש הגנה כלכלית ושיפוי במקרה של הפרת מצג מצד המוכר, בעוד הצד המוכר נהנה מהליך מכירה פשוט יותר. במסגרת זו, המוכר אינו נדרש לרתק כספים בנאמנות, מצמצם מחלוקת לגבי גובה השיפוי שהוא נדרש לתת במקרה של הפרה, ובאופן זה הוא יכול להנות מחתימה מהירה יותר ומתשואה גבוהה ומהירה יותר מתמורת העסקה.

עריכת ביטוח מצגים מהווה זרז עסקי לסגירת עסקאות, ומצמצם את מרחב אי הוודאות והתלות בין הצדדים לעסקה.