חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ביטוח סייבר הוא מוצר ביטוחי חיוני עבור כל ארגון בעידן הדיגיטלי הנוכחי. בעידן שבו הנתונים הקריטיים של כל ארגון מצויים במערכות המידע וחשופים לאינטרנט ולמערכות שיתוף נתונים למיניהן, חשוב להגן על ההמשכיות העסקית, הקניין הרוחני והמידע הארגוני מפני אובדן רווחים אפשרי במקרה של פגיעה.

 

מהו ביטוח סייבר?

ביטוח סייבר הוא פוליסת ביטוח המעניקה כיסוי מקיף לארגונים מפני נזקי סייבר פוטנציאליים. מדובר באחד מסוגי הביטוח החדשים והחשובים ביותר בעידן הדיגיטלי, בו מערכות המידע של ארגונים חשופות למגוון רחב של איומים וסיכונים. הפוליסה מכסה מגוון רחב של תרחישים, מה שהופך אותה לכלי חיוני בניהול סיכונים טכנולוגיים.

כיסוי נזקי תקיפה זדונית – אחד המרכיבים המרכזיים של ביטוח סייבר הוא כיסוי מפני אירועי תקיפה זדוניים. תקיפות סייבר, כמו פריצה למערכות מידע והחדרת תוכנות זדוניות עלולות לגרום לנזק משמעותי לארגון, להשבית מערכות קריטיות, ולהוביל לאובדן מידע יקר ערך. ביטוח סייבר מעניק כיסוי להוצאות הכרוכות בטיפול באירועים אלו, כולל עלויות שחזור נתונים והחלפת חומרה.

כיסוי נזקי כשלים טכנולוגיים – מעבר לתקיפות זדוניות, ביטוח סייבר מכסה גם כשלים טכנולוגיים בלתי מוסברים. כשלים אלו יכולים לכלול תקלות במערכות המידע, קריסות שרתים, או תקלות בתקשורת הנתונים שעלולות לשבש את הפעילות העסקית. הכיסוי כולל את ההוצאות הנדרשות לתיקון הכשלים, שיקום המערכות, והבטחת המשך הפעילות העסקית.

חבות כלפי צדדים שלישיים – פוליסת ביטוח סייבר מעניקה כיסוי גם למצבים בהם הארגון חשוף לחבות כלפי צדדים שלישיים בגין דליפת מידע ופגיעה בפרטיות. במקרים של פריצה למערכות המידע וגניבת נתונים רגישים, הארגון עלול להתמודד עם תביעות משפטיות מצד לקוחות, ספקים, ועובדים. הפוליסה מכסה את ההוצאות המשפטיות הכרוכות בטיפול בתביעות אלו, כולל הוצאות ייצוג משפטי, פיצויים לנפגעים, והסכמי פשרה.

מענה כולל לארגון – ביטוח סייבר מעניק מענה הן במצבים של נזק ישיר לארגון והן במצבים של חבות כלפי צדדים שלישיים. הפוליסה מספקת לארגון ביטחון כלכלי ומשפטי, ומבטיחה כי במקרה של תקיפות סייבר או כשלים טכנולוגיים, יהיו לו הכלים והמשאבים הנדרשים להתמודדות עם האירועים ולשיקום מהיר של הפעילות העסקית.

כיסוי עלויות ניהול אירועים – בעת אירוע סייבר, על הארגון לפעול במהירות ובמקצועיות על מנת למזער את הנזקים. פוליסת ביטוח סייבר כוללת כיסוי להוצאות ניהול אירועים, כגון ייעוץ משפטי, שירותי יחסי ציבור, ומומחי IT. השירותים הללו מסייעים לארגון להתמודד עם המשבר בצורה מקצועית ומונעים נזקים נוספים לתדמית ולפעילות העסקית.

ביטוח סייבר מציע כיסוי מקיף ומגוון לאיומים וסיכונים בעידן הדיגיטלי, ומהווה כלי חיוני לניהול סיכונים טכנולוגיים בארגון. באמצעות פוליסת ביטוח סייבר, ארגונים יכולים להגן על נכסיהם הטכנולוגיים, להבטיח המשכיות עסקית, ולהימנע מהפסדים כספיים ונזקים לתדמית.

 

חשיבות ביטוח סייבר לארגונים

הגנה על ההמשכיות העסקית – הנתונים הקריטיים של הארגון מצויים במערכות המידע שלו, והגנה עליהם מפני תקיפות סייבר היא חיונית לשמירה על ההמשכיות העסקית. מערכות המידע מכילות מידע חיוני על לקוחות, ספקים, תהליכי עבודה פנימיים, תכניות עסקיות ועוד. פגיעה במערכות הללו עלולה להוביל להשבתת הפעילות העסקית, אובדן מידע חשוב ונזק כלכלי משמעותי.
ביטוח סייבר מספק שכבת הגנה נוספת למערכות הארגון בכך שהוא מכסה את ההוצאות הכרוכות בשיקום מערכות מידע שנפגעו ובשחזור נתונים. הוא מעניק כיסוי להפסדים כספיים הנגרמים כתוצאה מהשבתה עסקית ומבטיח שהארגון יוכל לחזור לפעול במהירות ולמזער את הנזקים הכלכליים והתדמיתיים. במקרים של תקיפות כופר, ביטוח סייבר עשוי לכסות את עלות הכופר ובכך להאיץ את תהליך ההתאוששות.

חבות כלפי צדדים שלישיים – בעת דליפת מידע רגיש, הארגון עלול להתמודד עם תביעות משפטיות מצד לקוחות, ספקים וגופים אחרים שנפגעו מהדליפה. מידע רגיש כולל נתונים אישיים של לקוחות, מידע סודי של ספקים ומידע עסקי פנימי של הארגון. דליפה של מידע כזה עלולה להוביל לנזקים כספיים, פגיעה במוניטין ותקיפות משפטיות.

פוליסת הביטוח מעניקה כיסוי משפטי וחבות כלפי צדדים שלישיים בגין דליפת מידע ופגיעה בפרטיות. הפוליסה מכסה את ההוצאות המשפטיות הכרוכות בטיפול בתביעות אלו, כולל עלויות ייצוג משפטי, פיצויים לנפגעים והסכמי פשרה.

 

בעלי עניין בביטוח סייבר

ביטוח סייבר הוא לא רק אמצעי הגנה לארגון עצמו, אלא כלי חיוני לכל בעלי העניין הקשורים לפעילותו. כל קבוצה בבעלי העניין נושאת באחריות מסוימת ובתפקיד מסוים שמושפע מהאבטחה וההגנה על הנתונים והמערכות.

דירקטוריון – הדירקטוריון, כאחראי העליון על ניהול הארגון, מחויב להגן על הארגון מפני נזקי סייבר. הם נדרשים לוודא כי קיימות מערכות הגנה מתאימות וביטוחים רלוונטיים למניעת נזקים. דירקטוריון שלא דואג לאבטחת סייבר עלול למצוא את עצמו חשוף לתביעות משפטיות בגין רשלנות בניהול סיכונים. לכן, ביטוח זה מסייע לדירקטוריון למלא את חובותיו הניהוליות והחוקיות, ולהבטיח את יציבות הארגון במקרה של אירוע סייבר.

לקוחות וספקים – לקוחות וספקים הם בעלי עניין קריטיים עבור כל ארגון. במקרה של דליפת מידע חסוי ורגיש, לקוחות וספקים עלולים להיפגע בצורה משמעותית. ביטוח זה מעניק לארגון את הביטחון כי במקרה כזה, יהיו קיימים כיסויים מתאימים למניעת נזק כלכלי וחוקי. זה כולל פיצויים ללקוחות ולספקים שנפגעו מהדליפה, ובכך שומר על יחסי האמון בין הארגון לבין לקוחותיו וספקיו.

מחלקה משפטית – מחלקות משפטיות מחויבות לעמוד בדרישות חוקיות ולדווח לרשויות המתאימות במקרה של אירוע סייבר. אי עמידה בדרישות אלו עלולה להוביל לקנסות ועונשים חמורים. ביטוח סייבר מספק תמיכה משפטית וניהול אירועים מקצועי במקרים אלו, כולל ייעוץ משפטי, שירותי יחסי ציבור ומומחי IT לטיפול באירוע. הדבר מסייע למחלקות המשפטיות לציית לכללים ולתקנות בצורה מיטבית ומונע עונשים כספיים וחוקיים.

מערכות מידע – מערכות המידע הן עמוד השדרה של כל ארגון, וביטוח סייבר מהווה רובד הגנה משלים למערכות אלו. הוא מסייע במניעת נזקים כתוצאה מתקיפות סייבר וכשלים טכנולוגיים, ומעניק כיסוי להוצאות הכרוכות בשחזור נתונים, תיקון תקלות והחלפת חומרה שנפגעה. בכך, מערכות המידע יכולות להמשיך לתפקד ביעילות ולהבטיח את המשך הפעילות העסקית.

מנהלי כספים – מנהלי כספים אחראים על ניהול המאזן הכספי של הארגון ומניעת פגיעה ברווחיות. אירוע סייבר עלול להוביל לאובדן רווחים משמעותי והוצאות נוספות לטיפול במשבר. ביטוח סייבר מספק כיסוי לאובדן רווחים ולהוצאות נוספות במקרה של אירוע סייבר, ובכך מבטיח שמנהלי הכספים יוכלו לשמור על המאזן הכספי של הארגון ולמנוע פגיעה ברווחיות.

שיווק ופרסום – בעת משבר סייבר, חשוב לשמור על אמון הלקוחות והבטחת האיתנות הכלכלית של הארגון. מחלקות השיווק והפרסום נדרשות לניהול משברים ויחסי ציבור כדי למזער את הנזקים התדמיתיים. הביטוח מעניק סיוע בניהול משברים ויחסי ציבור, ומבטיח את המשך הפעילות העסקית. זה כולל שירותי יחסי ציבור מקצועיים המסייעים בשיקום המוניטין של הארגון לאחר אירוע סייבר.

בעלי מניות – בעלי מניות מחויבים לשמירה על השקעותיהם והבטחת האיתנות הכלכלית של הארגון. אירוע סייבר עלול להוביל לנזקים כלכליים משמעותיים שיפגעו בערך המניות. ביטוח סייבר מעניק כיסוי לנזקים כלכליים כתוצאה מתקיפות סייבר, ובכך מבטיח את האיתנות הכלכלית של הארגון ושמירה על ערך המניות.

רגולטורים – רגולטורים דורשים עמידה בדרישות דיווח חוקיות וציות לתקנות אבטחת מידע. ביטוח סייבר מספק תמיכה מקצועית וניהול אירועים במקרה של תקיפות סייבר, ומבטיח שהארגון יעמוד בדרישות החוקיות. הדבר מסייע לארגון להימנע מקנסות ועונשים חוקיים, ולשמור על מוניטין חיובי בקרב רגולטורים וגורמי פיקוח.

 

 

ביטוח סייבר

 

 

כיסויים מרכזיים בפוליסת ביטוח סייבר

פוליסת ביטוח סייבר כוללת מגוון רחב של כיסויים שנועדו להגן על הארגון מפני הנזקים הפוטנציאליים הנובעים מתקיפות סייבר. להלן פירוט הכיסויים המרכזיים:

אובדן רווחים – במקרה של תקיפות סייבר, הארגון עלול להתמודד עם אובדן רווחים משמעותי. תקיפות סייבר עשויות לגרום להשבתת מערכות המידע, הפסקת הפעילות העסקית, ואובדן הכנסות כתוצאה מהפסקת השירותים. פוליסת ביטוח סייבר מכסה את אובדן הרווחים שנגרם כתוצאה מהתקיפה, ומספקת כיסוי להוצאות נוספות הנדרשות להמשך הפעילות העסקית, כגון עלויות השיקום והחזרת הפעילות לשגרה.

סחיטה וכופר – אירועי סייבר הכוללים סחיטה או דרישת כופר עלולים להוביל להוצאות משמעותיות לארגון. תקיפות כופר, בהן התוקפים מצפינים את נתוני הארגון ודורשים תשלום כופר בתמורה לשחרורם, הפכו לנפוצות ומסוכנות במיוחד. ביטוח סייבר מכסה את ההוצאות הנדרשות לטיפול באירועים אלו, כולל תשלום הכופר אם נדרש, הוצאות ייעוץ משפטי, ושירותי מומחי IT לשחרור הנתונים.

תביעות צד שלישי – דליפת מידע רגיש עלולה להוביל לתביעות משפטיות מצד צדדים שלישיים. בעת דליפת נתונים אישיים של לקוחות, מידע סודי של ספקים, או נתונים עסקיים פנימיים, הארגון עלול להתמודד עם תביעות משפטיות הנוגעות לפגיעה בפרטיות והפרת זכויות. פוליסת הביטוח מעניקה כיסוי משפטי והגנה כלפי תביעות אלו, כולל הוצאות ייצוג משפטי, פיצויים לנפגעים, והסכמי פשרה.

טרור סייבר – פוליסת ביטוח סייבר מכסה נזקים הנובעים מאירועי טרור סייבר, כולל פגיעה במערכות המידע והוצאות נוספות הנדרשות לטיפול באירועים אלו. אירועי טרור סייבר יכולים לכלול מתקפות ממוקדות מצד גופים עוינים, שנועדו לגרום לנזק משמעותי לארגון. הכיסוי כולל הוצאות לניהול משברים, שחזור נתונים, ושיקום מערכות המידע.

צוות תגובה ראשוני – בעת אירוע סייבר, חשוב להפעיל צוות תגובה מקצועי הכולל ייעוץ משפטי, מומחי IT ויחסי ציבור. ביטוח סייבר מעניק כיסוי להוצאות צוות התגובה הראשוני, המומחים בתחום זה מסייעים לארגון להתמודד עם האירוע בצורה מקצועית ומהירה, לצמצם את הנזקים ולשקם את הפעילות העסקית. הכיסוי כולל שירותי ייעוץ משפטי לניהול תביעות, יחסי ציבור לניהול משברים ותמיכה טכנית לשחזור מערכות המידע.

הוצאות החלפת חומרה – במקרה של נזק לחומרה כתוצאה מתקיפת סייבר, פוליסת הביטוח מכסה את הוצאות החלפת החומרה הנדרשת. תקיפות סייבר עלולות לגרום לנזקים פיזיים לחומרה, כגון שרתים, מחשבים וציוד תקשורת. הכיסוי כולל את ההוצאות הכרוכות ברכישת חומרה חדשה, התקנה ותפעול, ובכך מסייע להחזרת המערכות לפעילות תקינה.

נזק פיזי – חלק מפוליסות הסייבר מציעות הרחבה לכיסוי נזק פיזי הנגרם כתוצאה מאירוע סייבר. תקיפות סייבר יכולות לגרום לנזקים פיזיים לרכוש ולגוף, כגון פגיעות במערכות תשתית קריטיות, פריצות למערכות בקרת תעשייה ונזקים לתשתיות פיזיות. פלתורס מציעה מוצר ייחודי המכסה נזק פיזי לגוף או לרכוש הנובע מאירוע סייבר, כולל הוצאות תיקון ושיקום הנזקים.

 

תחומי פעילות רלוונטיים

ביטוח סייבר מתאים למגוון רחב של תחומי פעילות, כאשר כל אחד מהם נושא סיכונים ואתגרים ייחודיים בתחום אבטחת המידע. להלן פירוט התחומים העיקריים בהם ביטוח סייבר הוא חיוני במיוחד:

אנרגיה – תחום האנרגיה כולל חברות העוסקות בייצור, הפצה ואספקת חשמל, גז טבעי ונפט. מערכות המידע והבקרה של חברות אלו הן קריטיות לפעילות השוטפת. תקיפות סייבר עלולות לשבש את אספקת האנרגיה, לגרום להפסקות חשמל רחבות היקף ולפגוע במתקני תשתית קריטיים. ביטוח סייבר מעניק הגנה כוללת למערכות המידע והבקרה, כולל כיסוי לנזקי טרור סייבר והוצאות ניהול משברים.

ייצור ותעשייה – חברות בתחום הייצור והתעשייה מסתמכות על מערכות אוטומציה ובקרה לניהול תהליכי הייצור. תקיפות סייבר יכולות לגרום לשיבושים בתהליכי הייצור, אובדן נתונים ונזקים לחומרה. ביטוח סייבר מספק כיסוי לנזקים פוטנציאליים, כולל אובדן רווחים והוצאות שחזור, ומבטיח את המשך הפעילות העסקית.

לוגיסטיקה והפצה – חברות לוגיסטיקה והפצה מנהלות מערכות מידע מורכבות לניהול שרשרת האספקה, מעקב אחרי משלוחים וניהול מלאים. תקיפות סייבר יכולות לגרום לשיבושים במערכת, עיכובים במשלוחים ואובדן נתונים. ביטוח סייבר מעניק כיסוי להוצאות הנדרשות לשחזור מערכות, ניהול משברים ותביעות צד שלישי במקרה של דליפת מידע רגיש.

תשתיות – תחום התשתיות כולל מערכות תחבורה, מים, תקשורת ובריאות. תקיפות סייבר עלולות לשבש את פעילות התשתיות, לגרום להפסקות שירות ולהשפיע על ביטחון הציבור. ביטוח סייבר מספק כיסוי לנזקים פוטנציאליים, כולל טרור סייבר, ניהול משברים והוצאות שחזור מערכות.

גז ונפט – חברות בתחום הגז והנפט מפעילות מתקנים ומערכות בקרה מורכבות לניהול הפקת ואספקת הגז והנפט. תקיפות סייבר יכולות לגרום לנזקים משמעותיים לתשתיות, לפגוע באספקה ולגרום לאובדן רווחים. הביטוח מעניק כיסוי לנזקים פוטנציאליים, כולל הוצאות ניהול משברים, שחזור נתונים ותביעות צד שלישי.

תחבורה ציבורית – חברות תחבורה ציבורית מסתמכות על מערכות מידע לניהול תשתיות התחבורה, מעקב אחרי רכבות ואוטובוסים, וניהול לוחות זמנים. תקיפות סייבר יכולות לשבש את פעילות התחבורה הציבורית, לגרום לעיכובים ולפגוע בביטחון הנוסעים. ביטוח סייבר מספק כיסוי לנזקים פוטנציאליים, כולל ניהול משברים, הוצאות שחזור ותביעות צד שלישי.

 

חשיבות הביטוח בכל התחומים

ביטוח סייבר מתאים למגוון רחב של תחומי פעילות, כאשר כל תחום נושא סיכונים ייחודיים משלו. הארגונים בכל התחומים הללו נדרשים להגן על מערכות המידע שלהם ולהבטיח את המשך הפעילות העסקית במקרה של תקיפות סייבר. קבוצת פלתורס גאה להוביל את תחום הביטוח האלמנטרי בישראל ומחוצה לה. היא ממוצבת כקבוצת הביטוח החזקה בישראל ולא בכדי: הסוכנות מסדירה מערכי ביטוח עבור החברות המובילות במשק הישראלי ועבור חברות בינלאומיות. בזכות ניסיונה והיכרותה המעמיקה עם עולם הביטוח, היא מתמחה בהתאמת פתרונות ביטוח ייחודיים ומקיפים לכל ענף עבור סוגיות ביטוחיות פשוטות ומורכבות כאחד.