חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ביטוח שותפים ואנשי מפתח – ברמן

ביטוח שותפים

הקמת שותפות מחייבת התייחסות לתרחישים עסקיים וכלכליים במקרה של מות אחד השותפים. ללא התייחסות מראש, עלולים להתרחש אחד מהמצבים הבאים:

  • פירוק השותפות על פי סעיף 42 לפקודת השותפויות – מכירת נכסים וחלוקת היתרה בין השותפים הנותרים ועיזבונו של הנפטר, לאחר ניכוי חובות.
  • כניסת יורשי הנפטר כשותפים בשותפות.
  • כניסת שותף חדש הרוכש את חלקו של הנפטר.
  • רכישת חלקו של הנפטר על ידי השותף/השותפים הנותרים, ללא פירוק השותפות.

 

האלטרנטיבה המועדפת היא האחרונה – רכישת חלקו של השותף הנפטר על ידי השותפים הנותרים, ללא פירוק השותפות. על מנת לאפשר זאת, מומלץ להגדיר ולעגן את הנושא במסגרת הסכם השותפות.

הפתרון המומלץ הוא רכישת ביטוח ריסק למקרה מוות או נכות מלאה וצמיתה עבור כל שותף, בסכום המשקף את חלקו בשותפות. כך, במקרה מוות, ישולם הסכום ליורשי השותף הנפטר, מבלי שהשותפות תתפרק או שהשותפים הנותרים יצטרכו לקבל את יורשי הנפטר כשותפים בניהול העסק.

 

ביטוח אנשי מפתח

כאשר חברה או עסק מתבססים על תרומתו או התמחותו הייחודית של איש מפתח אחד או מספר אנשים החיוניים להצלחתו הכלכלית, רכישת ביטוח "אנשי מפתח" היא הכרחית למניעת נזק כלכלי במקרה של מוות, נכות או פגיעה בתפקוד של איש המפתח, אשר עלולים לסכן את רווחיותו ואף את המשך קיומו של העסק.

מטרת ביטוח "אנשי מפתח" היא לשפות את החברה או העסק על הפסד רווחים או השקעות שנגרם במותו או בחוסר תפקודו של איש המפתח, עד למציאת תחליף או פתרון אחר, ובכך להבטיח את המשכיות ויציבות פעילות החברה.

הפוליסה כוללת ביטוח חיים למקרים של מוות מכל סיבה, נכות מלאה וצמיתה, כאשר החברה או העסק הם המוטבים.