חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ביטוח תכשיטים

הפוליסה מעניקה כיסוי רחב לתכשיטים הפרטים של המבוטחים במגוון נושאים:

 • כיסוי לענידה של תכשיטים בישראל ע"י המבוטחים עד לסכום הביטוח המבוטח.
 • כיסוי לענידה של תכשיטים בכל העולם ע"י המבוטחים עד לסכום הביטוח המבוטח.
 • כיסוי לתכשיטים בביתם של המבוטחים בכפוף לעמידה בדרישות המיגון.
 • כיסוי לתכשיטים בבתי מלון בו שוהים המבוטחים וזאת בכפוף לתנאי הפוליסה.

 

תנאים כלליים המהווים תנאי לכיסוי הביטוחי:

 1. הכיסוי יינתן בכפוף לביצוע וקיום כל דרישות המיגון כפי שידרשו בדוח סקר המיגונים שיערך על ידי סוקר מטעם המבטחים.
 2. הכיסוי בכפוף ובהתאם לתנאי פוליסת "כל הסיכונים" תכשיטים פרטיים הנהוגים במשרדנו.
 3. הכיסוי בכפוף להערכת שווי מקצועית שתומצא ע"י המבוטחים ו/או קבלות רכישה על התכשיטים המבוקשים לביטוח.
 4. תמצית הכיסוי הביטוחי: בעת ענידת הפריטים, בעת נשיאה בתיק בצמוד למבוטח, בבית המבוטח בעת נעילה בכספת ובכפוף לדרישות המיגון, בכספות בנק או בכספת מרכזית של בית מלון (לא בכספת החדר), עד לסכום הביטוח לכל פריט ובסה"כ.

 

חריגים:

 • בלאי טבעי, הרעה הדרגתית, פגם מובנה, חלודה/חמצון, עש, שרצים.
 • צביעה, ניקוי, תיקון, שיפוץ או כל תהליך אחר.
 • תקלה או פגם מכני/אלקטרוני.
 • סיכוני מלחמה וכיו"ב.
 • סיכוני החרמה, הלאמה וכיו"ב.
 • סיכונים גרעיניים/רדיואקטיביים/ביולוגיים וכיו"ב.
 • סייבר
 • טרור
 • סנקציות

 

כדאי לדעת:

בפוליסה מסוג זה המבטחת היעלמות מסתורית, שבר או נזק לתכשיטים, מבוקש מהסוכנים היכרות מוקדמת עם המבוטחים, רקע על המבוטחים, תחומי עיסוקם וכדומה, על מנת לבצע הערכה מוקדמת של המועמדים לביטוח.